Картинен дисплей

Оборудване

eq1
eq2
eq3
eq4
eq5
eq6
eq8
eq7

Оборудване

rd1
rd2
rd3

Изложба

ex1
ex2
ex3
ex4

Процес на работа на персонала