Резерват за таланти

Таланти-резерв1

План за резерв на таланти

Нашата компания има пълен план за резерв на таланти.От една страна, чрез създаването на база данни с резервни кадри, нашата компания създава база данни с резервни кадри за основните позиции, в случай че компанията има спешна нужда от персонал за справка и контакт;От друга страна, целта за насърчаване на растежа на таланта се постига чрез планирано обучение и ротация на работните места в предприятието. Понастоящем първоначално са постигнати следните показатели:

* Подобрена навременност и ефективност на обучението на персонала.

* Чувството на служителите за компетентност и лоялност е подобрено.

По отношение на текучеството на служителите компанията премина от пасивна към активна и контролира текучеството на служителите между 10% и 20%.

За технически позиции или ръководни позиции, резервирайте таланти до 3-5; За некритични позиции има начин да наемете правилните хора навреме, когато е необходимо.